Print Icon
 

English below

Beste leden, bijgevoegd vinden jullie de korte ARC-update met wat er gebeurd is afgelopen week en wat er voor de komende dagen op het programma staat. Vanuit het bestuur willen we jullie hiermee, als aanvulling op het maandelijkse magazine STUDS op een snelle manier op de hoogte brengen van wat er speelt binnen de club. Tot snel op het veld of in het clubhuis!

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur

Week 12, 21-27 maart

Welkom bij de wekelijkse update van de Amstelveense Rugby Club!

Hét korte en snelle overzicht van wat er de komende tijd te gebeuren staat bij ARC

Vacature van de week

De club draait op vrijwilligers. Deze week willen wij expliciet aandacht vragen voor de rol van teammanager. Je takenpakket bestaat met name uit de logistieke en administratieve ondersteuning van het team. Je zorgt ervoor dat de spelers en coaches zich volledig op de trainingen en wedstrijden kunnen focussen, en draagt zo bij aan het succes van het team. We zijn met name op zoek naar een teammanager voor de Colts, en daarnaast ook meerdere teammanagers voor de seniorenherenteams.

Interesse of meer weten? Neem contact op met Lars via tc@arcrugby.nl

Verder zijn we altijd op zoek naar extra handjes, met name om de klusploeg op maandag te ondersteunen, als materiaal coördinator, referee coördinator en coach development coördinator

Bestuursmededelingen

● Aangezien de energieprijzen de afgelopen tijd geëxplodeerd zijn vragen wij jullie allen met klem om verstandig met warm water en elektriciteit om te gaan. Doe deuren dicht, en blijf niet te lang onder de douche staan.

● Ook ARC wordt geraakt door de inflatie en verhoogde inkoopprijzen. Daarom zullen per 1 april de prijzen in de bar worden aangepast (geen grap).

Lopende acties

  • Spring Special: nieuwe leden (ook jeugd!) die zich nu aanmelden kunnen voor slechts 50 euro de rest van het seizoen rugbyen!
  • Geld terugverdienen op je contributie van volgend seizoen? Iedereen die dit seizoen nog een dames- of meisjeslid aandraagt die zich voor het seizoen 2022-2023 inschrijft, krijgt 50 euro op zijn/haar ARCard gestort!

Weekprogramma: trainingsschema per team

Wedstrijdschema & Seizoensagenda

Dear members, please find attached the short ARC-update with what happened last week and what is planned for the coming days. In addition to the monthly magazine STUDS, we would like to give you a quick update on what is going on in the club. See you soon on the pitch or in the clubhouse! With kind regards, on behalf of the board

Week 12, March 21-27

Welcome to the weekly update of the Amstelveen Rugby Club! The short and quick overview of what's going on at ARC in the coming period.

Vacancy of the week
The club runs on volunteers. This week, we would like to draw your attention explicitly to the role of team manager. Your tasks consist mainly of the logistical and administrative support of the team. You ensure that the players and coaches can fully focus on the training and matches, and thus contribute to the success of the team. We are particularly looking for a team manager for the Colts, as well as several team managers for the senior men's teams. Interested or want to know more? Please contact Lars at tc@arcrugby.nl.
Furthermore, we are always looking for extra hands, especially to support the handyman team on Mondays, as equipment coordinator, referee coordinator and coach development coordinator

Board announcements
  • As energy prices have exploded recently, we urge you all to use hot water and electricity wisely. Close doors and do not stay under the shower too long.
  • ARC is also affected by inflation and increased purchase prices. Therefore, from 1 April onwards, the prices in the bar will be adjusted (no joke).

Current actions
  • Spring Special: new members (also youth members!) who sign up now can play rugby for only 50 euros the rest of the season!
  • Earn money back on your membership fee next season? Everyone who signs up a ladies or girls member for the 2022-2023 season this season, will get 50 euros credited to his/her ARCard!

Gameplan & Rest of Season

   
   

Wil je in het vervolg geen UPDATES meer ontvangen?

Please update your preferences or unsubscribe from this mailing list.

 
This email was sent by marcomm@arcrugby.nl to marcomm@arcrugby.nl
Not interested? Unsubscribe | Update profile
ARC Rugby | Sportlaan 25a 1185 TB Amstelveen
Imprint 
Bevoegde vertegenwoordigerMichelle Borm | E-mailadresVoorzitter@arcrugby.nl | Telefoonnummer0615245570 | Registratienummer van bedrijf0615245570