Print Icon
 
header Studs Nieuwsbrief ARC

Nieuw Seizoen, Nieuwe Newsletter.

Better in English? Go ahead and scroll down.

Welkom in dit nieuwe, lichtelijk andere seizoen 2020/2021. Covid treft ook spelers en ouders van jeugdspelers van onze club en onze eerste wens is dan ook een spoedig herstel. #staystrong. De wedstrijden zijn afgelast, net als de trainingen van de senioren en we doen dan ook onze uiterste best om de jeugdtrainingen zo goed mogelijk door te laten gaan. Daarnaast willen we iedereen zo betrokken mogelijk houden. We zullen daarom ook deze periode meer doen met dat waar social media goed in is: sociaal zijn en leuke content en acties brengen. En hier en daar een actie waar je, naast dat je er zelf beter van wordt, ook de club mee steunt. Voor nu: veel leesplezier met deze nieuwe serie Newsletters. -Robert, Marcom

   
ARC Welkom

Binnen ARC hebben we:
  • Spelers van 5 tot 64 jaar
  • Met maar liefst 22 nationaliteiten! 

Welkom nieuwe ARC-ers!

De groei van de rugby sport zet door. Net als de afgelopen jaren groeien we door, en dit jaar hebben we maar liefst 50 nieuwe leden! We zijn blij dat jullie de weg naar ARC hebben gevonden en wensen jullie de komende jaren heel veel sportief plezier toe!  

   

Roaaaaarrrrrrrrr. Ze zijn te bestellen, onze eigen ARC mondkapjes! Speciaal ontworpen door Frank van ons eigen Marcom team. Voorzien van onze trotse leeuw en gemaakt van wasbaar katoen en polyester (2-laags, met flexibele neusbrug) Daar wil je wel mee gezien worden. Bestel 'm voor jezelf, of voor je hele gezin. (levering week 47)

   
ARCard cashloos betaalsysteem

Betalen bij ARC deed je al contactloos, en nu spoedig ook in stijl met de ARCard! We beginnen binnenkort met de uitrol, dus hou de website in de gaten voor deze 'Gold Card' met meer gemak dan je zou denken.    

   

28 September jl. hadden we een pittige Algemene Leden Vergadering. Omvorming van het Bestuur, financiële herstructurering ivm rode cijfers en hoe verder. Heb je de notulen nog niet gelezen? Lees dan meer  in de recentelijk verstuurde email van onze voorzitter en blijf op de hoogte van de plannen.  

ALV
   

Sponsoring was er bij ingeschoten, met alle gevolgen van dien. We hebben dit inmiddels weer opgepakt met een nieuwe sponsorcommissie en frisse moed. Melvin, Floris, Wilco, Pablo, Ian en Robert timmeren aan de weg en de eerste deals zijn alweer gemaakt. Binnenkort doen we uitgebreider verslag. Maar je kunt nu al lid te worden van ARC op LinkedIn om jouw en ons netwerk te vergroten. 

   

Heb je dit keer geen zin om naar Lapland te rijden voor je kerstboom? Dat begrijpen we best. Daarom hebben we dit jaar DE oplossing: bestel 'm via XMAS3 en de tussenhandel-marge gaat naar de club. Dat geeft pas een kerstgevoel! Er zijn 2 maten, dus hij past hoe dan ook in huis, en zeg nou zelf; als we dan toch binnen zitten, dan liever met een boom. Levering 28 November

We zijn op zoek naar jou!

Met bijna 500 leden en een grote groep ouders hebben we een enorm netwerk met veel kennis en kunde. Daar zouden we maar wat graag gebruik van maken. We zijn HARD op zoek naar extra support. Wil je helpen? Klik dan voor de mogelijkheden. 

   
   
   

Het Marcom team wil dit jaar meer eigen content creëren. Posts, videos, interviews en blogs over de rugby waarden, over hoe je de juiste mindset ontwikkeld om een winner te worden, goede voeding, wat we kunnen leren van de 'Giants', onze mannen die in oranje gespeeld hebben binnen onze club, maar ook hoe jullie fit blijven. Ben je copywriter, videomaker of fotograaf? Dan horen we van je, graag (ok, het is nog geen 5 december) 

Ideëen, vragen of opmerkingen? Laat het ons gerust weten via de Mail Marcom button. 

header Studs Nieuwsbrief ARC

New Season, New Newsletter.

Better in Dutch? Your thumb clearly broke the speed limit, scroll back up. 

Welcome in this, slightly odd Season 2020/2021. 

Covid also hits home in our club. Players and parents of youth players have fallen ill. Our first wish is for a speedy recovery. #StayStrong. The competition has been cancelled, just like the trainings of the seniors, and we are doing our utmost to let the youth trainings continue uninterrupted. We also want to keep everyone as involved as possible. That's why we will do more with what social media is good at: being social and bringing fun content and great deals in the time ahead. And those deals not only benefit you, but also supports the club. For now: have fun reading this new series of Newsletters. -Robert, Marcom

ARC Welkom

Within ARC we have:
  • Players from 5 to 64 years
  • No less than 22 nationalities! 

Welcome to all new ARC-ers!

Rugby is growing, although these Lowlands  were never part of the commonwealth. Luckily, ARC is also growing. This year, we are welcoming 50 new players in all age groups. We are excited that you found your way to our club and wish you lots of enjoyment in the upcoming years!

Roaaaaarrrrrrrrr. Yes, you can now order your very own ARC face mask. Custom design by Frank from our own Marcom team. Proudly supporting our ARC lion and made of cotton and polyester (double-layered, flexible nose bridge and washable) Goes with every outfit. Order yours now, or fit out your whole family. 

(delivery week 47)

   
ARCard, nieuwe cashless betaaloplossing

Payments at ARC were already cashless, but soon you'll be able to pay in style with your own ARCard! We will start rolling out this beauty soon, so keep an eye out for our website and socials for this 'Gold Card' with more benefits than you might first think of.     

   

On the 28th of September we had a tough General Member Assembly. Transformation of the Board structure, a new management layer, financial restructuring due to negative figures and the way forward. Have you not yet read the minutes? Then read more in the recently sent email from our chairman and stay informed about the plans. (Dutch)

ALV
   

Sponsorships were not kept up last seasons, with all the consequences that entails. We have taken this up again with a new sponsorship committee and new sprits. Melvin, Floris, Wilco, Pablo, Ian and Robert are working on this and the first deals have already been made. Soon we will report in more detail. But you can already join ARC on LinkedIn to expand your and our network.

   

Don't fancy driving Up North in your flannel lumberjack shirt, 3-week -beard and having to explain at multiple borders what that axe is doing in your trunk?  We feel you... AND we've got you covered. This year you can order your tree with XMAS3 and the middleman-margin goes to the club! If that doesn't get you in the holiday spirits, we don't know what will. They come in 2 sizes, so one way or the other, it will fit your place. And let's be honest, HomeQ is not the same without a Christmas tree  (Delivery Sat, November 28)

Volunteers welcome.

With nearly 500 players and a big group of interesting parents, we have a huge network. We'd be really happy if we could tap into that, as we are REALLY looking for extra pair of hands and support. Is that you? Click on Uncle Sam for the open positions. 

   
   

The Marcom team wants to create more of its own content this year. Posts, videos, interviews and blogs about rugby values, about how to develop the right mindset to become a winner, good nutrition, what we can learn from the 'Giants', our older club members who played for the national team, but also how to keep fit. Are you a copywriter, videographer or photographer? Then we'd love to hear from you. 

Ideas, questions or remarks? Let us know via the Mail Marcom button.

   
   

Wil je veranderen hoe je deze Nieuwsbrief ontvangt?

Je kunt hier je voorkeuren veranderen or afmelden voor de lijst.

 
This email was sent by marcomm@arcrugby.nl to marcomm@arcrugby.nl
Not interested? Unsubscribe | Update profile
ARC Rugby | Sportlaan 25a 1185 TB Amstelveen
Imprint 
Bevoegde vertegenwoordigerMichelle Borm | E-mailadresVoorzitter@arcrugby.nl | Telefoonnummer0615245570 | Registratienummer van bedrijf0615245570